ចង់ទៅធ្វើការ និងរស់នៅអាមេរិកទាំងគ្រួសារមែនទេ? 👍👍 នេះជាឱកាសដំបូងដ៏ពិសេសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា… កន្លែងមានកំណត់!!! 👉 សូមទាក់ទងមកឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ☎️ 012 925 789 / 078 567 863 / 016 952 789
EB3 គឺជាកម្មវិធីស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុញ្ញាតឱ្យនិយោជកអាមេរិកផ្តល់ការងារពេញម៉ោង និងសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនបរទេស តាមរយៈការស្នើសុំអន្តោប្រវែសន៍ទាំងគ្រួសារ។
🍀 អត្ថប្រយោជន៍៖
👉 ទទួលបានចំណូលខ្ពស់ពីការធ្វើការងារស្របច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
👉 ទទួលបានប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ (Green Card)
👉 អាចធានាសមាជិកគ្រួសារ និងទទួលបានប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ (Green Card) ស្របពេលតែមួយ (ប្តី ឬប្រពន្ធ និងកូនដែលមានអាយុក្រោម 21ឆ្នាំ មិនទាន់រៀបការ)
👉 ទទួលបានការអប់រំឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កូនៗចាប់ពីថ្នាក់ទី 1 ដល់ថ្នាក់ទី 12
👉 អាចស្នើសុំសញ្ជាតិអាមេរិកក្រោយពេលរស់នៅអាមេរិកបាន 5 ឆ្នាំ
👉 អត្ថប្រយោជន៍ពេលចូលនិវត្តន៍ និងអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពផ្សេងៗ
👉 មានសិទ្ធិទិញអចលទ្រព្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
🤴🏼 បេក្ខជន ឬបេក្ខនារីតម្រូវឱ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខាងក្រោម ៖
👍 ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសអាចទំនាក់ទំនងបាន
👍 មានអាយុចាប់ពី 21ឆ្នាំដល់ 50ឆ្នាំ
👍 មានសុខភាពល្អ និងកាយសម្បទាមាំមួន
👍 មិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសផ្សេងៗ
👍 មិនមានប្រវត្តិមិនល្អ (Blacklist) ជាមួយស្ថានទូតអាមេរិក
 …